„აჭარის ცნობილი და უცნობი კულტურული მარშრუტების“ პროექტის ფარგლებში მოხდა რამდენიმე კულტურული მარშრუტის იდენტიფიცირება:ეს მარშრუტებია: ჩაის გზა, ყველის გზა, ოდა სახლები, არტ ნუვო, ქვის თაღოვანი ხიდები და საბჭოთა მოზაიკა.